sâmbătă, 14 martie 2009

Localitatea Rogova din judetul MehedintiAŞEZAREA GEOGRAFICĂ

Din punct de vedere geografic prezentam datele necesare pentru cunoasterea pozitiei localitatii Rogova.

Localitatea Rogova face parte din Judetul Mehedinti .Judetul Mehedinti este asezat în partea de sud-vest a Romaniei. Suprafaţa : 4933 km2 (2,1 % din suprafaţa ţării)
Populaţie totala : 330.000 locuitori din care 49 % locuiesc în mediul urban

Are centrul plasat pe coordonatele 22°33' longitudine estica si 44°38' latitudine nordica.

Se invecineaza cu :

-Judetul Caras-Severin la N-V

-Judetul Gorj la N-E

-Judetul Dolj la S-E

-La S si S-V se afla Dunarea si granita cu Republica Serbia.

Judetul Mehedinti are si 59 comune si 344 sate,cu o populatie de 330.000locuitori si cu o densitate de 67,8 locuitori/kmp. Din punct de vedere al nationalitatii, populatia are urmatoarea structura: 98,3 % romani, 0,3% cehi, 0,2 % germani, 0,25 sarbi, 0,1 unguri. Populatia urbana reprezinta 47,2%.Judetul Mehedinti este asezat în apusul Olteniei, la drumul care trece prin defilul Dunarii catre Banat.

Localitatea Rogova este o comuna a judetului Mehedinti si este asezata la rascrucea drumului national Drumului National 56A care vine din orasul resedinta de judet Drobeta Turnu – Severin spre Calafat la 25 km spre sud iar la nord drumurile judetene Drumul Judetean 562A care trece spre sud catre localitatile Vinjulet,Cioroboreni,Gruia,Patulele si spre nord catre localitatile Livezile,Poroina si la 5 km de bratul Dunarii Mici si 6 km de tara vecina Republica Serbia.

Comuna Rogova este atesta documentar in anul 1539 in Hrisovul din 18 decembrie 1539 prin care Voievodul Radu Paisie intareste pe urmasul Brincovenilor (Dietco) cu stapinirea Rogova toata cu tot hotar dar existenta ei vine din timpuri mult mai vechi dupa izvoarele istorice si descoperirile arheologice.

Atestarea documentara a satului Poroinita o gasim in : 1392 "Mircea cel Batran voievod intareste manastirii Tismana daniile anterioare ..."; 08.01.1392 "Mircea cel Batran voievod daruieste si intareste manastirii Cozia satele: Cereasov, Poroinita..."

Localitatea Rogova este asezata in cimpia Olteniei subdiviziunea cimpia Blahnitei pe malurile raului Blahnita un afluent al Dunari.

Pe această vatră din cele mai vechi timpuri au existat condiţii naturale prielnice datorita configuraţiei terenului in care localitatea este inconjurata de dealuri si paduri cu iesire spre sud si care au creat conditii adecvate desfăşurării activiţăti umane, fiind si pe axa de circulaţie a doua importante comunicati de la sud-est la nord-vest, de la est la vest si de la nord la sud,localitatea a devenit un centru nodal dintre zona de cimpie si zona deluroasa din sud-vestul tarii.

Aşezarea sa îi conferă un potenţial natural bogat prin Lunca şi râul Blahnita fiind si la 5 km de bratul Dunarii Mici si a padurilor incomjuratoare.

Comuna Rogova se află situat la intersecţia următoarelor coordonate:

-coordonate geografice: paralela de 460 04’04’’ (faţă de Ecuator) latitudine nordică

-meridianul de 20037’05’’ (faţă de meridianul GREENWICH-Londra) longitudine estică.

Coordonate rectangulare :

Longitudine x= 4928.,100 km

Latitudine y= 4643,050 km (faţă de meridianul GREENWICH), distanţa fiind aproximativ egală între Ecuator şi Polul Nord.

In proiecţia Gauss a hărţilor localitatea se înscrie în următoarea nomenclatură astfel:

Harta 1:25000 -L-34-130-D-a;L-34-130-D-b;L-34-130-D-c;L-34-130-D-d.

Harta 1:50.000 - L – 34 – 130 – D.

Harta 1:100.000 - L – 34 – 130.

Localitatea are km. 0” la intersecţia DN 56A si DJ 562A ceea ce ar trebui marcat ca semn convenţional.

Localitatea Rogova se află la altitudinea cotelor de 109-104 m deasupra Mării Adriatice având următoarele cote astfel;

Cota 217,2 Valea Senti;Cota 217,0 virful padurea Starmina;Cota 182,7 dealul Baluta(Calicilor);Cota 212,7 tarlaua 4 linga padurea Rogova

Cota 161,2 La Cazarmi;Cota 200,9 Dealul Virciorova

Cotele 125-129 valea Virciorovei;Cota 120 la Firiz spre valea Virciorovei

Cota 150,4 dealul Tiganului;Cota 101,1 punct trigonometric Rogova spre Vinjulet si padurea Bucium;Cotele 115-103 curge Blahnita pe teritoriul localitati

Cotele pe care asezata localitatea Rogova sunt intre 109-104

Localitatea Rogova cu satul Poroinita se întinde pe o suprafaţă de 16,5 km patrati

Din care : satul Rogova are o sprafata de 10.2 km patrati iar satul Poroinita are o suprafata de 6,3 km patrati,reprezentind 0,31% din suprafata judetului Mehedinti iar suprafata construibila este de 6,1 km patrati.

Teritoriul localităţi se întinde pe o suprafaţă de 2320 ha din care intravilan 320 ha, suprafaţă construibilă cu un număr de 800 de gospodării ce deţin teren agricol, iar terenul pentru agricultură, fiind de 2000 ha.

Liniile de hotar sunt marcate convenţional prin:

-semne de hotar, la sud 101,1m si, cota 200,8 m, la vest 217,1m si cota 212,7 m, la est cota 208,1 m, în partea nordică la cota 160,9 m si cota 129,2 m si .la 5 km de bratul Dunarii Mici.

Pescuitul pe râul Blahnita si la fluviul Dunara se face sportiv, pe baza permisului de pescuit vizat de Asociatia Pescarilor Mehedinti.

Exploatarea masei lemnoase din padurile inconjuratoare, se face numai cu aprobările legale în vigoare. Pe DN56A spre Vinju Mare la 2 km se afla padurea Lunca Vanjului care a fost declarata rezervatie naturala si face hotar intre localitatile Rogova si orasul Vinju Mare.

Hotarul comunei la Nord este delinmitat de Padurea Starmina ce apartine de hotarul comunei Hinova si care constituie o rezervatie forestiera de 162 ha si care coboara spre vest catre bratul Dunarii Mici catre Ostrovul Corbului iar spre nord-vest urca spre dealurile comunei Livezi la capatul tarlalei a saptea.

Hotarul comunei se învecinează la est cu hotarul comunei Orevita, respectiv satul Traian si Poroina Mare la 2 km, la sud, cu hotarul comunei Vinjulet la 2 km distanţă, în sud-est se invecineaza cu hotarul orasului Vinju Mare la 2 km distanţă, în vest la 12 km distanţă cu hotarul comunei Hinova iar la nord- vest la 4 km distanţă cu hotarul comunei Livezile

În linie dreaptă, localitatea se află la 6 km de graniţă cu Republica Serbia şi la 25 km de orasul Drobeta Turnu Severin si la 37 km de borna TRIPLEX CONFINIUM (Pristol), borna de frontieră ce marchează graniţa în trei direcţii a celor trei state; România ,Bulgaria şi Serbia

Comuna Rogova se află pe DN56A E70 la 263,51 km de km. 0 Bucureşti, la 242,84 km. de Timişoara şi la 34,78 km de Punctul de Trecere a Frontierei Ostrovul Mare – Pancevo. Odată cu deschiderea traficului greu prin Vama Ostrovul Mare si Calafat Vidin si Bechet , Drumul National 56A trece pe străda principala ce traverseaza comuna.

Distantele dintre centrul comunei Rogova si localitatile inconjuratoare sunt urmatoarele:

Rogova – Vinjulet = 3,4 km;Rogova-Poroinita=4,8 km;Rogova-Traian=5,1 km

Rogova-Hotarani=6,3 km;Rogova-Scapau=7,3 km;Rogova-Orevita Mica=7,5 km

Rogova-Livezile=8,3 km;Rogova-Vinju Mare=8,4 km ;Rogova –Fintinile Negre= 9,5 km

Rogova-Dunarea Mica = 9,6 km;Rogova –Ostrovul Corbului=9,8 km;Rogova-Hinova=9,8 km

Localitatea mai are următoarele drumuri:

Drumuri judeţene;

-DJ 562A Livezile-Rogova-Vinjulet

-Dc 120 Rogova –Poroinita

Drumuri de ţară;

- drumul spre padurea Virciorova;

- drumul spre Padurea Starmina;

- drumul spre bratul Dunarii Mici prin Valea Senti;

- drumul spre padurea Bucium;

- drumul spre Dealul Tiganului;

-drumul spre satul Traian la poalele dealului Tiganului;

-drumul spre comuna Scapau.

Drumurile la marginea tarlalelor agricole converg de la drumurile ce traverseaza comuna spre hotarul comunei. Localitatea nu are legături feroviare,singura legatura feroviara fiind statia si halta CFR Simian si Drobeta Turnu Severin.

Localitatea are un număr de 30 de ulite cu o lungime de 16 km, dispuse perpendicular unele pe altele. Lungimea localitati este de 1,5- 2 km. iar lăţimea de 0,500- 1,2 km. Casele sânt aşezate după aliniamentul ulitelor şi în majoritate cu lungimea perpendiculară pe axul uliti, fiind paralele între ele.

Localitatea este împărţită în 36 cvartale în formă de: dreptunghi 50%, pătrate 2% şi 48% alte forme, şi dispune de 4 cartiere (zone), construite de-a lungul etapele sale istorice.

Localitatea are aproximativ forma unui trapez, cu latura mare la N de la E la V, iar latura mică de la S.

Comuna nu are aeroport, dar avioanele utilitare se pot folosi pentru aterizare şi decolare, pe izlazurile comunei , nu are port la râul Blahnita Are construit un elesteu pentru pescuit sportiv de la marginea comunei spre padurea Virciorova paralel cu raul Blahnita.

Potrivit legi 351 din 06.07.2001, comuna Rogova are elemente şi nivel de dotare ale localităţilor rurale de rang IV.Rangul IV care este atribuit satelor reşedinţă de comună.

Comuna Rogova este compusa din satul Rogova si satul Poroinita si are dotările minime obligatorii necesare în vederea servirii tuturor satelor din cadrul comunei si acestea sunt: sediu de primărie; grădiniţă, şcoală primară şi gimnazială; dispensar medical, farmacie si punct farmaceutic; poştă, servicii telefonice; sediu de poliţie; cămin cultural cu bibliotecă; magazine asigurate de catre firme, spaţii pentru servicii; teren de sport amenajat; parohie; cimitir; staţie de transport auto; dispensar veterinar; sediu al serviciului de pompieri; puncte locale pentru depozitarea controlată a deşeurilor; alimentare cu apă prin cişmele stradale.

Comuna Rogova se înscrie în categoria localitatilor rurale de rangul VI (conform legi 351 din 06.07.2001 ) cu o populaţie de 1500 existând un număr de 1 naţionalităţi cu un potenţial minim economic , bazat doar pe unele investiţii in agricultura.

Toate datele prezentate, îi conferă localitati rolul de centru de influenţă rurala fiind o comuna polarizatoare pentru localităţile din jur.


Toate aspectele prezentate în acest capitol se datoresc creaţiei divine precum şi generaţiilor care au trăit şi trăiesc în acesta minunata localitate , ce poate deveni o in timp o o localitatea moderna europeana.